Przejdź do strony głównej
Trwa ładowanie...

Polityka prywatności serwisu StrefaOkazji.pl

Dbamy o Twoją prywatność i o to, byś uzyskał pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, które może mieć miejsce, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania Twoich danych. W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.


Definicje


Administrator – SALITOS Sp. z o.o. 01-120 Warszawa, ul. Batalionu AK "Parasol" 3/143, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000808656


Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy „Strefa Okazji", dostępny pod domeną internetową strefaokazji.pl, stanowiący grupę powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych umożliwiających użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;


RODO – rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Administrator

 

Administratorem Serwisu i Twoich danych osobowych jest SALITOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK "Parasol" 3/143, e-mail: [email protected]

 

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Wstęp

 

Administrator przetwarza dane Użytkowników w szczególności w celu świadczenia Użytkownikom usług drogą elektroniczną, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, udostępniania na Stronie treści dopasowanych do zainteresowań Użytkowników, prowadzenia marketingu bezpośredniego, udostępniania innym podmiotom przestrzeni reklamowej na Stronie oraz prowadzenia kampanii reklamowych na zlecenie swoich klientów, w tym poprzez wyświetlanie Użytkownikom reklam na Stronie i na innych stronach odwiedzanych przez Użytkowników.


Dane zbierane od Użytkownika Strony

 

Na Stronie nie ma możliwości założenia konta Użytkownika. Korzystanie ze Strony nie wymaga rejestracji przez Użytkownika.
Użytkownik Strony może nam przekazać swoje dane osobowe za pośrednictwem:

 

1) poczty elektronicznej i formularza kontaktowego

 

Umożliwiamy Ci kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego. Korzystając z tej możliwości podajesz nam swoje dane osobowe: adres e-mail oraz inne dane, które zawierasz w treści wysyłanej wiadomości. Dane te zostaną wykorzystane do prowadzenia korespondencji. Zebrane w ten sposób dane przetwarzamy w celu kontaktu z Użytkownikiem, w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2) Formularza dodania Konkursu

 

Użytkownik może nam podać swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza dodania Konkursu. Z wykorzystaniem tego formularza mogą być przez nas zbierane następujące dane: adres poczty elektronicznej.
Zgromadzone w ten sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia ewentualnej korespondencji. Zebrane w ten sposób dane przetwarzamy w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług, kontaktu z Użytkownikiem, w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3) formularza zapisu do newslettera

 

Użytkownik może nam podać swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza zapisu do newslettera. Z wykorzystaniem tego formularza mogą być przez nas zbierane następujące dane: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, informacje, o jakich konkursach Użytkownik chciałby otrzymywać informacje, częstotliwość, z jaką Użytkownik chciałby otrzymywać newsletter, płeć, wiek, zainteresowania, wykształcenie.
Zgromadzone w ten sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 • zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług,
 • wysyłania, pocztą elektroniczną, newslettera, zawierającego informacje o nowych konkursach,
 • udostępniania informacji o Użytkowniku podmiotom trzecim celem wyświetlania mu reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • profilowania celem wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik,
 • wysyłania, za pośrednictwem SMS, reklam Administratora i innych podmiotów, w tym dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • wysyłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklam Administratora i innych podmiotów, w tym dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora i innych podmiotów oraz innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik.

Dane zebrane z wykorzystaniem formularza subskrypcji newslettera są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz w celach marketingu bezpośredniego oraz w celach archiwalnych i statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w szczególności związanych z wyrażeniem i cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wysyłaniem lub wyświetlaniem newslettera, reklam i innych informacji – podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.


4) ankiet wyświetlanych na Stronie


Użytkownik może nam podać swoje dane osobowe poprzez wypełnienie ankiet wyświetlanych przez nas na Stronie. W ten sposób mogą być przez nas zbierane następujące dane: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu, zainteresowania, wykształcenie, poziom dochodów, status zawodowy.
Dane uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystywane do:

 • udostępniania informacji o Użytkowniku podmiotom trzecim celem wyświetlania mu reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • profilowania celem wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik,
 • wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora i innych podmiotów oraz innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach internetowych, które odwiedza Użytkownik.

Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika dane będą nadal przechowywane przez Administratora i przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w szczególności związanych z wyrażeniem i cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


5) przeglądarki internetowej na podstawie plików cookies.


Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies znajdują się w rozdziale „Pliki cookies” poniżej.
Dzięki zastosowaniu plików cookies przypisujemy do konkretnej przeglądarki internetowej następujące dane: adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej Użytkownika, przeglądane podstrony, czas przejścia między podstronami, przybliżona lokalizacja, płeć, przedział wieku, aktywność w sieci. Dane te, jeżeli nie można ich przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, nie stanowią danych osobowych.

 

Dane uzyskane z wykorzystaniem plików cookies marketingowych mogą być wykorzystywane do:

 • udostępniania informacji o Użytkowniku podmiotom trzecim celem wyświetlania mu reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • profilowania celem wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik,
 • wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora i innych podmiotów oraz innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach internetowych, które odwiedza Użytkownik.

Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika dane będą nadal przechowywane przez Administratora i przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w szczególności związanych z wyrażeniem i cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Dane pozyskane ze źródeł określonych w punktach 2) – 4) mogą być ze sobą łączone i przetwarzane do:

 

 • udostępniania informacji o Użytkowniku podmiotom trzecim celem wyświetlania mu reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • profilowania celem wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy i informacje mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik,
 • wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora i innych podmiotów oraz innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy i informacje mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach internetowych, które odwiedza Użytkownik.

Dane pozyskiwane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać dane osobowe Użytkowników również z innych źródeł poprzez nabywanie ich od podmiotów trzecich. W ten sposób możemy pozyskiwać następujące kategorie danych osobowych: zainteresowania, płeć, wiek, intencje zakupowe, odwiedzane strony.
Dane osobowe uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystywane do:
• udostępniania informacji o Użytkownika podmiotom trzecim celem wyświetlania mu reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika,
• profilowania celem wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi reklam i innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy i informacje mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach, które odwiedza Użytkownik,
• wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora i innych podmiotów oraz innych treści dostosowanych do preferencji i potrzeb Użytkownika - reklamy mogą być wyświetlane zarówno na Stronie, jak i na innych stronach internetowych, które odwiedza Użytkownik.


Dane pozyskane od podmiotów trzecich mogą być łączone z innymi danymi, którymi dysponuje Administrator, w tym zebranymi przez Administratora od Użytkowników.


Dodatkowe informacje


Na podstawie zebranych danych, z zastosowaniem metod statystycznych, możemy wnioskować o zachowaniach, zainteresowaniach i innych cechach Użytkowników.
Nie zbieramy i nie przetwarzamy tzw. danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych), tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych, których nie jesteśmy administratorem, a do których można przejść bezpośrednio z naszej Strony za pomocą linków na niej umieszczonych. W celu poznania zasad i celów przetwarzania danych przez administratorów stron, do których odsyłają linki, powinieneś zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi prywatności umieszczonymi na takich stronach.

 

Powiadomienia (Push)

 

Za zgodą Użytkownika Strony Administrator może mu wysyłać powiadomienia (tzw. push), zawierające wiadomości i aktualizacje zawartości Strony oraz reklamy, w tym dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkownika. Powiadomienia mogą być wysyłane zarówno na urządzenia stacjonarne, jak i mobilne. Powiadomienia wyświetlają się na ekranie, nawet jeżeli Strona jest zamknięta. Jeżeli Użytkownik kliknie w powiadomienie prowadzi to do otwarcia Strony lub do przełączenia się Użytkownika na kartę Strony, jeżeli karta Strony jest w tym momencie otwarta.
Na Stronie wyświetlimy Ci komunikat z zapytaniem o wyrażenie zgody na wysyłanie powiadomień. Powiadomienia wysyłane są za zgodą Użytkownika. Użytkownik może odwołać zgodę poprzez wyłączenie powiadomień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 

 

Wtyczki społecznościowe

 

Na Stronie zamieszczone są wtyczki społecznościowe Facebooka „Lubię to”. Współadministratorem danych jest Facebook Ireland LTD. (dalej Facebook). Administrator przekazuje Facebook informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki Użytkownika. Odpowiedzialność Administratora ogranicza się wyłącznie do zbierania tych danych oraz ich transmisji do Facebooka. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika. Polityka prywatność Facebook dostępna jest pod następującym adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Pliki cookies

 

Niektóre elementy naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Twojego komputera, tabletu lub telefonu, zapisywane na nim, a przy Twojej kolejnej wizycie na stronie są odczytywane przez nasz system informatyczny. Cookies pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika na potrzeby wykonania określonej operacji w serwisie. Cookies są wykorzystywane przez praktycznie każdą stronę internetową, ponieważ ułatwiają użytkownikom korzystanie z serwisu oraz pozwalają administratorowi na używanie przydatnych narzędzi, na przykład służących do celów statystycznych.
Przy pierwszej wizycie na Stronie (lub po wygaśnięciu ważności plików cookies) wyświetlimy Ci informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies i zapytamy o zgodę na ich stosowanie. Ustawienia cookies możesz też zmienić w swojej przeglądarce. Możesz całkowicie z nich zrezygnować, ale musisz mieć świadomość, że może to utrudnić korzystanie nie tylko z naszej, ale i z wielu innych stron internetowych.
Strona wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania Strony,
 • analizy statystyk ruchu i reklam na Stronie,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam na Stronie i na zewnętrznych serwisach internetowych (tzw. cookies marketingowe). Dostosowujemy wyświetlane reklamy do preferencji Użytkowników, na podstawie posiadanych danych, w tym o zachowaniu Użytkowników na Stronie i innych stronach internetowych.

Nasza strona wykorzystuje cookies własne, służące zarówno do zapewnienia jej prawidłowego działania, jak i do celów statystycznych i marketingowych. Wykorzystujemy w szczególności pliki cookies służące do zapamiętania ustawień Użytkownika. Dzięki zastosowaniu plików cookies identyfikujemy konkretną przeglądarkę internetową użytkownika i możemy zapisywać udostępnione przez nią nam informacje o zachowaniu Użytkownika na Stronie i na innych stronach odwiedzanych przez Użytkownika. Informację o tym, jakie konkretnie cookies wykorzystujemy, znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki.


W celach marketingowych, statystycznych i analitycznych wykorzystujemy również cookies obce, które należą do podmiotów wskazanych poniżej. Podmioty te stosują własne polityki prywatności określające cele i zasady stosowania dostarczanych przez nie cookies:

 

 

Nazwa podmiotu Cel stosowania cookies  Strona internetowa, na której znajduje się polityka prywatności podmiotów, od których pochodzą pliki cookies
Google, LLC Analizy oglądalności Strony z zastosowaniem narzędzia Google Analitycs https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Gemius Polska Statystyki, Emisja reklam. https://www.gemius.pl/privacy-notice-for-panelists.html

   

  

Ponadto Administrator pozwala podmiotom uczestniczącym w mechanizmie real – time bidding (RTB) na umieszczanie, za pośrednictwem Strony, cookies marketingowych m.in. w celu wyświetlenia Użytkownikowi spersonalizowanych reklam. Podmioty te mogą za pomocą plików cookies zbierać informacje m.in. o innych odwiedzanych stronach, pokazanych reklamach itp. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają polityki prywatności tych podmiotów. Widget wyświetlany przy pierwszej wizycie na Stronie (lub po wygaśnięciu ważności plików cookies) zawiera wykaz tych podmiotów, cele, dla których zamieszczają one pliki cookies, cele i zakres przetwarzania uzyskanych w ten sposób danych oraz adresy stron internetowych, na których dostępne są polityki prywatności stosowane przez te podmioty.

 


Cookies marketingowe będą ważne przez okres 365 dni od ich instalacji.

 


Logi serwera

 

Ponadto kiedy korzystasz z naszej Strony, zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. W logach zapisywane jest każde zapytanie kierowane do serwera. Obejmują one takie informacje jak adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, z których korzystasz. Logi pomagają nam w administrowaniu Stroną i nie są przekazywane osobom trzecim. Logi nie służą do Twojej identyfikacji, ponieważ nie są przypisywane do konkretnych Użytkowników Strony.

 


Profilowanie

 

Administrator wykorzystuje zebrane informacje o Użytkowniku celem analizy lub prognoz co do jego zainteresowań i potrzeb oraz dostosowania do nich wyświetlanych lub wysyłanych Użytkownikowi treści i reklam. Administrator nie podejmuje jednak żadnych decyzji istotnie wpływających na Użytkowników wyłącznie w oparciu zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
Profilowanie jest również stosowane przez odbiorców danych w mechanizmie real – time bidding (RTB). RTB stanowi zautomatyzowaną giełdę reklam, na której Administrator oferuje domom mediowym i reklamodawcom przestrzeń reklamową na Stronie wraz z informacjami o Użytkownikach, którym reklamy mogą być wyświetlone. Pozwala to na dopasowanie reklam do prognozowanych potrzeb i preferencji Użytkownika. Administrator nie udostępnia w ten sposób danych bezpośrednio identyfikujących Użytkowników.
Brak zgody na profilowanie spowoduje, że Użytkownikowi będą nadal wyświetlane reklamy i inne treści, które jednakże nie będą dostosowane do zainteresowań i potrzeb Użytkownika.
Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych


Twoje dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, systemów mailingowych, dostawcy usługi push,
 • Facebook Ireland Ltd. - informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki Użytkownika,
 • Naszym Partnerom takim jak:
 1. brokerzy danych - celem emisji na Stronie lub innych stronach odwiedzanych przez Użytkownika reklam dopasowanych do profilu Użytkownika - udostępniane przez nas w tym trybie informacje o Użytkowniku nie zawierają danych bezpośrednio identyfikujących Użytkownika,
 2. podmioty w ramach mechanizmu real – time bidding (RTB), celem emisji na Stronie lub innych stronach odwiedzanych przez Użytkownika reklam dopasowanych do profilu Użytkownika. Udostępniane przez nas w tym trybie informacje o Użytkowniku nie zawierają danych bezpośrednio identyfikujących Użytkown

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane zebrane z wykorzystaniem plików cookies Administrator będzie przechowywać przez 365 dni. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.


Twoje uprawnienia

 

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w takim zakresie, w jakim odbywało się ono na podstawie tej zgody. Dane mogą być jednak dalej przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wskazanego w rozdziale „Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania” powyżej – w takim zakresie, w jakim interes ten stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Zakres Twoich praw i przypadki, w których możesz z powyższych praw skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. W każdym wypadku rozpatrzymy zasadność Twojego wniosku lub sprzeciwu i ustosunkujemy się do niego zgodnie z przepisami.
Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy.

 


Prawo sprzeciwu

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie wskazanym w rozdziale „Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania” powyżej. Jeżeli sprzeciw nie dotyczy przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, możemy nie uwzględnić Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności , lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 


Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będzie jednak możliwe otrzymywanie newslettera, reklam wysyłanych SMS lub mailem oraz skontaktowanie się Administratora z Użytkownikiem. W przypadku braku lub cofnięcia zgody na wyświetlanie reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresować Użytkownika, reklamy będą nadal wyświetlane, ale nie będą dostosowane do profilu Użytkownika.

 

 

Przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego. Jeżeli dane będą przekazywane do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska nie stwierdziła, iż zapewnia ono odpowiedni stopień ochrony, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub narzędzi określonych w umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), dotyczących danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych. Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii przekazanych danych kontaktując się z Administratorem.